Privacyverklaring Talenta voor ondernemers
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Stichting Talenta vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Cookies
Deze website van Stichting Talenta maakt gebruik van de functionele cookie PHPSESSID. De cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

In de cookie wordt een willekeurig gegenereerd nummer opgeslagen dat er als volgt kan uitzien: o191rg8v9dl9irjb73u945arm5. De status van de pagina-aanvragen wordt door de cookie bijgehouden. Na zeven dagen vervalt de opgeslagen cookie.

Deze zogeheten functionele cookie valt buiten de cookiewet. Hiervoor hoeft Stichting Talenta geen toestemming te vragen.

Formulieren
De gegevens die u invoert in de contactformulieren van de website worden beveiligd opgeslagen. Voordat het formulier verstuurd kan worden, moet u akkoord gaan met deze privacyverklaring. Hierbij gaat het om het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief en de interesse in de diensten van Talenta voor ondernemers.

E-mail
Naar ons verstuurde e-mailberichten worden bewaard. Hierna vragen we soms naar meer persoonlijke gegevens, die voor uw betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we uw vragen beantwoorden en uw verzoeken verwerken. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van de verwerkers van Stichting Talenta, die voor de dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens. De servers van deze derden bevinden zich in de EU/EER in navolging van de AVG-wetgeving. Deze gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het naar ons gestuurde bericht. 

Cliëntgegevens
Stichting Talenta gaat zorgvuldig om met de persoonlijke, medische en financiële gegevens van haar cliënten. Deze gegevens worden goed beschermd en worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de te verlenen diensten, het volledig houden van het cliëntdossier en de administratieve afhandeling of de uitvoering van wetgeving. Stichting Talenta vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Gegevensverwerking en beveiliging
Stichting Talenta deelt geen gegevens met commercële partijen. We vragen uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Stichting Talenta verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt en niet uitgeleend, verkocht of op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Stichting Talenta te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Stichting Talenta uitbesteed aan derden. Stichting Talenta zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Aanpassen gegevens
U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die, indien gewenst, laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Stichting Talenta de verwerking van uw gegevens moet stoppen en kunt u Stichting Talenta vragen om uw gegevens over te dragen aan derden.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten kunt u daartoe een verzoek indienen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Scherm hierbij uw BSN-nummer af. De kopie van het identiteitsbewijs hebben wij nodig om zeker te zijn dat u het bent. Wij zullen binnen de wettelijke termijn van 28 dagen aan uw verzoek voldoen.

Dient u een verzoek in namens één van onze cliënten omdat deze daartoe zelf niet meer in staat is, dan dient u bewijsstukken te overhandigen waaruit blijkt dat u namens deze cliënt mag optreden. Deze documenten dienen te voldoen aan de wettelijke en juridische eisen die daaraan worden gesteld.

Voorbeeldbrieven vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming
Stichting Talenta heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is toezichthouder op naleving van de regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens binnen onze organisatie.

Contact
Voor al uw vragen over deze privacyverklaring, voor inzage van uw gegevens en voor het indienen van uw verzoek voor het aanpassen van uw gegevens, kunt u terecht bij de Functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar fg@talentawerkt.nl.

Laatste versie
Laatste versie - 23 januari 2020

‘Geef mensen een kans vanuit uw hart’
Albert Heijn Werkendam

Over Talenta

Talenta is een christelijke organisatie voor jobcoaching en reïntegratie.
Mensen helpen bij het vinden en behouden van een baan is onze passie én ons vak.

Adres

Hoofdvestiging Talenta:

Kastanjelaan 10

2982 CM Ridderkerk

T: 0180-44 26 43 E: info@talentavoorondernemers.nl
Privacyverklaring

Adres

Hoofdvestiging Talenta:

Kastanjelaan 10

2982 CM Ridderkerk

T: 0180-44 26 43 E: info@talentavoorondernemers.nl

Nieuwsbrief